Logo Loading

Stowarzyszenie i Kapituła

Stowarzyszenie na rzecz Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. bp. Jana Chrapka

W październiku 2018 r. członkowie Kapituły Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. bp. Jana Chrapka powołali stowarzyszenie zwykłe pod nazwą Stowarzyszenie na rzecz Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. bp. Jana Chrapka. Jako siedzibę stowarzyszenia wskazano adres warszawskiego duszpasterstwa środowisk twórczych przy placu Teatralnym.

Pomysł powołania specjalnego stowarzyszenia do prowadzenia spraw związanych z Nagrodą „Ślad” pojawiał się już w poprzednich latach działania Kapituły. Jako pierwszy pomysł ten zgłosił Tomasz Rożek.

W skład stowarzyszenia wchodzą dotychczasowi członkowie Kapituły Nagrody „Ślad” oraz młodsza siostra patrona Nagrody s. Barbara Chrapek CSSMA i ks. Grzegorz Michalczyk, krajowy duszpasterz środowisk twórczych. Członkowie stowarzyszenia powołali trzyosobowy Zarząd. W jego skład wchodzą: Ewa K. Czaczkowska – przewodnicząca oraz członkowie ks. Kazimierz Sowa i Zbigniew Nosowski.

W lutym 2019 r., po wpisaniu do rejestru stowarzyszeń zwykłych, Stowarzyszenie na rzecz Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. bp. Jana Chrapka zajęło się organizacją Gali Nagrody „Ślad”. Odbyła się ona w czerwcu 2019 r.

Stowarzyszenie postanowiło również utworzyć stronę internetową www.nagrodaslad.pl dokumentującą historię Nagrody, prezentującą aktualne działania Stowarzyszenia i promującą jego cele.

Cele działania Stowarzyszenia pokrywają się z dotychczasowymi celami Nagrody. Zgodnie z regulaminem są to:
a) upowszechnianie postaci bp. Jana Chrapka i jego postawy wobec mediów,
b) przybliżanie i promowanie dziennikarzy i ludzi mediów, których działalność przyczynia się w sposób wybitny do budowania kultury prawdy, porozumienia i dialogu; służących prawdzie, dobru i pięknu; budujących pomosty między ludźmi i środowiskami,
c) upowszechnianie zasad etyki dziennikarskiej w powiązaniu z wartościami chrześcijańskimi, którym wierny był bp Jan Chrapek,
d) promowanie zarówno przesłania pracy w mediach, jak i profesjonalizmu, zgodnie z dewizą bp. Jana Chrapka: „Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię!”.

Zbigniew Nosowski

Kapituła Nagrody Dziennikarskiej „Ślad” im. bp. Jana Chrapka

S. Barbara Chrapek CSSMA
S. Barbara Chrapek CSSMA
Ewa K. Czaczkowska
Ewa K. Czaczkowska
ks. Andrzej Draguła
ks. Andrzej Draguła
Brygida Grysiak
Brygida Grysiak
Paulina Guzik
Paulina Guzik
Katarzyna Kolenda-Zaleska
Katarzyna Kolenda-Zaleska
Tomasz Krzyżak
Tomasz Krzyżak
przewodniczący
ks. Grzegorz Michalczyk
ks. Grzegorz Michalczyk
Krystyna Mokrosińska
Krystyna Mokrosińska
Zbigniew Nosowski
Zbigniew Nosowski
Jerzy Olędzki
Jerzy Olędzki
Alina Petrowa-Wasilewicz
Alina Petrowa-Wasilewicz
Grzegorz Polak
Grzegorz Polak
Tomasz Rożek
Tomasz Rożek
ks. Kazimierz Sowa
ks. Kazimierz Sowa
sekretarz
Jarosław Szczepański
Jarosław Szczepański
Tomasz Terlikowski
Tomasz Terlikowski
Jan Turnau
Jan Turnau
Marek Zając
Marek Zając
Krzysztof Ziemiec
Krzysztof Ziemiec