Logo Loading

Kalendarium

 • 18.07.1948
  urodziny

  urodziny Jana Chrapka w Józefinie (obecnie Wola Skolankowska, pow. opatowski, woj. świętokrzyskie) w diecezji sandomierskiej. Tego samego dnia, o godz. 7 rano – z uwagi na słaby stan zdrowia – został ochrzczony w parafialnym kościele w Iwaniskach. Jego rodzice to: Józef Chrapek, syn Henryka, oraz Genowefa Chrapek z domu Borecka.

  Miał pięcioro rodzeństwa. Młodszy o trzy lata brat Kazimierz (zmarł w 2015 r.), następny Ludwik, który zmarł zaraz po urodzeniu w 1956 r., siostra Maria (w Zgromadzeniu s. Agnieszka) i Zofia (w Zgromadzeniu s. Barbara). Obydwie wstąpiły do Zgromadzenia Św. Michała Archanioła. Najmłodszy brat Marek jest o osiemnaście lat młodszy.

 • 1955
  I Komunia św.

  w wieku siedmiu lat przyjmuje I Komunię św., gdyż ks. katecheta stwierdził, że Jan jest wystarczająco do tego dojrzały. Zostaje też ministrantem.

 • 1955 - 1962
  szkoła podstawowa

  uczeń szkoły podstawowej w sąsiedniej miejscowości – Woli Jastrzębskiej.

 • 13.07.
  bierzmowanie

  w wieku 9 lat przyjmuje sakrament bierzmowania w parafii rodzinnej w Iwaniskach z rąk ks. bp. K. Lorka.

 • 28.08.1962
  niższe seminarium duchowne

  wyjeżdża do Miejsca Piastowego, by kontynuować naukę w klasie VIII Niższego Seminarium Duchownego, prowadzonego przez Zgromadzenie Księży św. Michała Archanioła

 • 04.09.1963
  nowicjat

  rozpoczyna nowicjat w Zgromadzeniu Księży św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym

 • 26.08.1965
  śluby zakonne

  składa pierwsze śluby zakonne i kontynuuje naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Krośnie

 • 10.06.1967
  świadectwo dojrzałości

  otrzymuje dyplom maturalny (świadectwo dojrzałości) Korespondencyjnego Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie (dzięki temu mógł kontynuować naukę w uczelni państwowej)

 • 01.08.1967
  studia

  skierowany do domu zakonnego w Strudze (dziś Marki) k. Warszawy do pracy w Zakładzie wychowawczym „Caritas” na stanowisku wychowawcy; w tym czasie podjął studia zaoczne w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

 • 25.08.1969
  śluby wieczyste

  składa śluby wieczyste w Zgromadzeniu Księży św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym

 • 01.10.1969
  studia filozoficzno-teologiczne

  przyjęty na studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Księży Misjonarzy w Krakowie

 • 01.10.1971
  specjalizacja w zakresie socjologii religii

  rozpoczyna specjalizację w zakresie socjologii religii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie

 • 22.06.1974
  diakonat

  przyjmuje diakonat w kościele Księży Misjonarzy w Krakowie z rąk ks. bpa Stanisława Smoleńskiego

 • 03.05.1975
  prezbiterat

  przyjmuje prezbiterat w Miejscu Piastowym z rąk ks. arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

 • 1975
  oazy w Miejscu Piastowym

  (wakacje) – organizuje pierwsze w Zgromadzeniu oazy (Ruch Światło-Życie) w Miejscu Piastowym; do 1980 roku jest Głównym Moderatorem Oaz w Zgromadzeniu; także organizator międzynarodowych obozów studenckich oraz Bieszczadzkich Koncertów Muzyki Religijnej

 • 01.10.1975
  studia z socjologii

  studia z socjologii na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 • 14.06.1976
  obrona pracy magisterskiej

  obrona pracy magisterskiej na temat: „Wpływ filmu i telewizji na kształtowanie postaw religijnych młodzieży szkół średnich uczęszczających na katechezę”

 • 25.10.1977
  licencjat

  dyplom licencjata na KUL

 • 1979
  obrona rozprawy doktorskiej

  obrona rozprawy doktorskiej pt.: „Uwarunkowania recepcji programów telewizyjnych przez młodzież” na Wydziale Teologicznym KUL (promotorem ks. prof. dr hab. Władysław Piwowarski)

 • 01.03.1981 - 01.031982
  Louvain

  stypendium na Uniwersytecie Katolickim w Louvain

 • 08.01.1982 - 15.071983
  „ad Rupes”

  rektor sanktuarium Maria SS „ad Rupes” Stolicy Apostolskiej w Castel Sant’ Elia, potem przełożony domu zakonnego

 • 1983
  Anglia, USA, Kanada

  pobyt w Londynie i wyjazdy studyjne do USA oraz Kanady z odczytami na temat roli narzędzi komunikacji społecznej w ewangelizacji; pogłębia wiedzę o teoriach komunikacji Harolda Innisa i Herberta McLuhana (University of Toronto); odwiedził również takie uczelnie jak: University Saint-Paul, Fordham University, University of Pennsylvania, Marquette University, St. Luis University, University of Dayton

 • 1984 - 1986
  „Powściągliwość i Praca”

  redaktor naczelny miesięcznika „Powściągliwość i Praca”

 • 1985 - 1986
  Papieski Uniwersytet Gregoriańskim w Rzymie

  zajęcia dydaktyczne (krótkoterminowe wyjazdy) na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie

 • 09.07.1986 - 25.031992
  Przełożony Generalny w Zgromadzeniu

  Przełożony Generalny w Zgromadzeniu Księży Michalitów; Dom Generalny znajdował się w miejscowości Struga (obecnie Marki) k. Warszawy

 • 1990 - 1992
  Przewodniczący Konferencji

  Przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Męskich Instytutów Zakonnych i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Polsce

 • 01.11.1990
  adiunkt UW

  zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego – pracował nieprzerwanie do dnia tragicznej śmierci 18 października 2001 r.

 • 28.08.1991
  członek Komisji Episkopatu

  decyzją 245 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski ks. dr Jan Chrapek, Przełożony Generalny Zgromadzenia Księży Michalitów, został powołany na członka Komisji Episkopatu do Spraw Zakonnych

 • 20.01.1992
  Katolickie Stowarzyszenie Filmowe

  zostaje Asystentem Kościelnym w Katolickim Stowarzyszeniu Filmowym

 • 25.03.1992
  biskup pomocniczy

  mocą Bulli Papieskiej zostaje biskupem pomocniczym diecezji drohiczyńskiej

 • 05.06.1992
  sakra biskupia

  otrzymuje z rąk ks. abp. Józefa Kowalczyka sakrę biskupią w Katedrze p.w. Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie

 • 20.06.1994
  diecezja toruńska

  zostaje biskupem pomocniczym w diecezji toruńskiej

 • 18.06.1999
  ordynariusz

  ogłoszony ordynariuszem diecezji radomskiej

 • 02.05.2001
  Konsultor

  nominowany na Konsultora Papieskiej Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu

 • 02.05.2001
  przewodniczący Rady

  zostaje przewodniczącym Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski

 • 18.10.2001
  „Zasłużony dla policji”

  odbiera w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Złoty Medal „Zasłużony dla policji” w uznaniu za udzielone wsparcie podczas wizyt Jana Pawła II w Ojczyźnie

 • 18.10.2001
  tragiczna śmierć

  tragiczna śmierć w wypadku samochodowym w Sieklukach