Logo Loading

Bp Chrapek o dziennikarstwie

Bp Chrapek: Potrzeba wierzących profesjonalistów

Wywiad ukazał się w książce „Dzieci Soboru zadają pytania”, wydawnictwo „Więź”, Warszawa 1995. Alicja Wysocka, Tomasz Wiścicki i Krzysztof Wojciechowski: W tytule soborowego dekretu „Inter mirifica” pojawia się określenie „środki społecznego przekazywania myśli”, w tekście natomiast użyto sformułowania później spopularyzowanego: „środki społecznego przekazu”. Dlaczego nie posłużono się najpopularniejszymi „świeckimi” określeniami – „środki masowego przekazu”, „mass media”? Co oznacza ta różnica […]

O roli mediów, misji telewizji publicznej i profesjonalnym dziennikarstwie

Fragmenty książki „Świat, zbawienie i… telewizja. Z biskupem Janem Chrapkiem rozmawiają Barbara Czajkowska i Dorota Maciejewska”, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2001 W tym przeogromnym i prędkim przeobrażaniu świata, jaki dzieje się właściwie na oczach jednego pokolenia, ogromne znaczenie odgrywają media. Pytanie – jaka jest to rola, czy pozytywna? Media z natury są czymś bardzo pozytywnym […]