Logo Loading

Laureaci

Małgorzata Ziętkiewicz

Nagroda Dziennikarska „Ślad” 2023
2023

za profesjonalizm, odwagę w pokazywaniu dobra, wrażliwość, otwartość na drugiego człowieka oraz zdolność do podejmowania dialogu, którego świat coraz częściej unika

Pozostali nominowani

Marcin Jakimowicz, Agata Puścikowska

Monika Białkowska

Nagroda Dziennikarska „Ślad” 2022
2022

za doskonały warsztat dziennikarski, kulturę słowa, spontaniczność oraz głos rozsądku w debacie publicznej, cechujący się troską o przyszłość Kościoła

Pozostali nominowani

Sebastian Duda, Dariusz Karłowicz

Paulina Guzik

Nagroda Dziennikarska „Ślad” 2021
2021

za wielostronne i rzetelne ukazywanie w mediach polskich i zagranicznych życia Kościoła w Polsce; za podejmowanie z wnikliwością i mądrością tematów bolesnych, zwłaszcza za ujawnienie w portalu Więź.pl bulwersujących faktów dotyczących dramatycznych zjawisk w polskim Kościele oraz zaangażowanie na polu naukowym i dydaktycznym.

Jana Turnau

Ślad Diamentowy

za całokształt pracy dziennikarskiej i zaangażowanie społeczne w duchu dialogu religijnego i ekumenicznego  oraz wieloletnią działalność w mediach.

Pozostali nominowani

Monika Białkowska, Sebastian Duda

Tomasz Terlikowski

Nagroda Dziennikarska „Ślad” 2020
2020

za prezentowaną od wielu lat odwagę i konsekwencję w dążeniu do oczyszczania się Kościoła; dorobek dziennikarski i pisarski, który pobudza do myślenia i gorących czasem debat.

Pozostali nominowani

Monika Białkowska, Barbara Gruszka-Zych

Tomasz Krzyżak

Nagroda Dziennikarska „Ślad” 2019
2019

za niezależność i odwagę w podejmowaniu tematów trudnych, w tym dotyczących Kościoła i religii, oraz formułowanie opinii w sposób, który nikogo nie obrażając, zmusza do refleksji i debaty publicznej

Pozostali nominowani

Aneta Liberacka, Maciej Wierzyński

ks. Andrzej Draguła

Nagroda Dziennikarska „Ślad” 2018
2018

za wnikliwy głos o roli religii w debacie publicznej (zwłaszcza blog w portalu Więź.pl), za mądre poruszanie się po pograniczach wiary i współczesnej kultury

Pozostali nominowani

Janusz Poniewierski, ks. Mirosław Tykfer

Brygida Grysiak

Nagroda Dziennikarska „Ślad” 2017
2017

za profesjonalizm i obiektywizm dziennikarski trudny do zachowania w mediach komercyjnych i za odważne świadectwo chrześcijańskie w mediach, w twórczości pisarskiej i w przestrzeni społecznej

Pozostali nominowani

dr Milena Kindziuk, Anna Sosnowska

Alina Petrowa-Wasilewicz

Nagroda Dziennikarska „Ślad” 2016
2016

za konsekwentne i pełne pasji przybliżanie postaci wybitnych postaci Kościoła, zwłaszcza kobiet oraz promowanie wzorców życia według nowego feminizmu Jana Pawła II

Stanisław Karnacewicz

Nagroda Specjalna

Pozostali nominowani

Stanisław Karnacewicz, Dariusz Rosiak

Tomasz Rożek

Nagroda Dziennikarska „Ślad” 2015
2015

za unikalne połączenie fascynacji nauką ze znakomitym warsztatem dziennikarskim oraz wyraźną identyfikacją religijną

Pozostali nominowani

Grzegorz Linkowski, Elżbieta Ruman

ks. Jan Kaczkowski oraz Piotr Żyłka

Nagroda Dziennikarska „Ślad” 2014
2014

xKJ: za unikalny, lekki i przejmujący styl, w jakim dotyka spraw najważniejszych; sensu choroby, śmierci, życia

PZ: za znakomite wyczucie nowych mediów, internetowych portali społecznościowych oraz umiejętne korzystanie z nich dla głoszenia Dobrej Nowiny

Bohdan Cywiński

Ślad Diamentowy

za bycie jednym z największych żyjących polskich humanistów i za myślenie autonomiczne – niepoddawanie się poprawności politycznej ani poprawności wewnątrzkościelnej

Pozostali nominowani

Jakub Szymczuk

Krzysztof Ziemiec

Nagroda Dziennikarska „Ślad” 2013
2013

za odważne i profesjonalne pokazywania siły dobra i jego atrakcyjności w czasach, gdy świat coraz bardziej w to powątpiewa

Pozostali nominowani

ks. Andrzej Draguła, Tomasz Rożek

Jacek Moskwa

Nagroda Dziennikarska „Ślad” 2012
2012

za obszerną i wnikliwą biografię „Droga Karola Wojtyły” oraz poruszające publikacje upamiętniające dzieło Lasek

Pozostali nominowani

bp Grzegorz Ryś, Marcin Jakimowicz, Grzegorz Górny, ks. Andrzej Luter

Tomasz Królak

Nagroda Dziennikarska „Ślad” 2011
2011

za wrażliwość na wyzwania współczesnego świata opisywaną przez pryzmat gruntownej wiedzy o Kościele; za nowoczesny i atrakcyjny przekaz wiary, ortodoksję łączoną z niezwykłą otwartością

ks. Adam Boniecki

Ślad Diamentowy

za całokształt pracy dziennikarskiej i szczególną umiejętność godzenia pracy dziennikarza z byciem księdzem; szczególnie za łączenie powołań i godzenie z jednej strony nacisków ze strony kościelnej, by nie o wszystkim pisać, z drugiej – dziennikarskiej – pragnienia poznawania i opisywania rzeczywistości

Pozostali nominowani

Stanisław Karnacewicz Janusz Poniewierski

Anna Gruszecka

Nagroda Dziennikarska „Ślad” 2010
2010

za popularyzowanie tematyki kulturalnej, historycznej i religijnej na falach Radia Merkury, za zainicjowanie akcji „Zapal znicz pamięci”, za styl pracy dziennikarskiej wyróżniający się dociekliwością, erudycją i rzetelnością

Pozostali nominowani

ks. Andrzej Draguła, Elżbieta Konderak

ks. Kazimierz Sowa

Nagroda Dziennikarska „Ślad” 2009
2009

za stworzenie nowoczesnego medium poświęconego religiom, kulturze i wartościom duchowym

Marek Tejchman

Nagroda Specjalna

za życzliwy, mądry, rzeczowy i profesjonalny sposób prowadzenia widza poprzez skomplikowane meandry ekonomii

Ewa Szumańska

Ślad Diamentowy

za publicystykę w „Tygodniku Powszechnym”, za książki podróżnicze i programy radiowe, szczególnie „Za pamiętniki młodej lekarki”, emitowane w Programie III Polskiego Radia

Pozostali nominowani

ks. Wacław Oszajca SJ

ks. Marek Gancarczyk

Nagroda Dziennikarska „Ślad” 2008
2008

za niezwykłą energię i wytrwałość w prowadzeniu tygodnika katolickiego, który plasuje się w pierwszej trójce polskich tygodników opiniotwórczych

Zespół Redakcji Miesięcznika „Więź”

Ślad Diamentowy

za pięćdziesięcioletnie, twórcze i inspirujące uczestnictwo w debacie o kształcie Kościoła i społeczeństwa

Pozostali nominowani

Dariusz Karłowicz i Józef Majewski

Szymon Hołownia

Nagroda Dziennikarska „Ślad” 2007
2007

za nowatorski sposób prezentowania i komentowania spraw religijnych: atrakcyjny, a przy tym głęboki, otwarty na nowe prądy umysłowe i wrażliwość młodego pokolenia

Pozostali nominowani

Wojciech Bonowicz, Marek Bik i Dariusz Goczał

Marek Zając

Nagroda Dziennikarska „Ślad” 2006
2006

za ukazywanie w sposób profesjonalny, czytelnie dla wierzących i niewierzących, dobra, prawdy i piękna Kościoła, dzięki czemu zdobył już powszechne uznanie w świecie mediów

Pozostali nominowani

ks. Marek Gancarczyk, Szymon Hołownia

Ks. Jerzy Szymik

Nagroda Dziennikarska „Ślad” 2005
2005

za świadectwo głębokiej jedności między wiarą i kulturą, teologią i literaturą, Polską i Europą, Śląskiem i Lubelszczyzną, cierpieniem i miłością, ziemią a niebem

Tadeusz Mazowiecki

Ślad Diamentowy

za wytrwałość w budowaniu mostów między etyką i polityką; siłę spokoju i mądrość, za zaangażowanie w ruch „Solidarności” i budowanie fundamentów Trzeciej Rzeczypospolitej, za wskazywanie prymatu wartości duchowych na rozdrożach religii i światopoglądów, Polski i Europy

Pozostali nominowani

Ewa Milewicz, Jacek Moskwa

Stefan Wilkanowicz

Nagroda Dziennikarska „Ślad” 2004
2004

za stworzenie w Internecie płaszczyzny dialogu międzyreligijnego, a także za autorską propozycję preambuły do konstytucji Unii Europejskiej

Pozostali nominowani

Józefa Hennelowa, Szymon Hołownia

Grzegorz Polak

Nagroda Dziennikarska „Ślad” 2003
2003

za niezwykłą umiejętność przekazywania wiedzy o Kościele w sposób profesjonalny i atrakcyjny, a zarazem prosty, zrozumiały, czasem nawet dowcipny

Pozostali nominowani

Tomasz Królak, ks. Artur Stopka

Ewa K. Czaczkowska

Nagroda Dziennikarska „Ślad” 2002
2002

za profesjonalizm dziennikarski w trudnym dziele przybliżania problematyki religijnej współczesnemu odbiorcy.

Pozostali nominowani

o. Stanisław Obirek SJ, Wojciech Jagielski