Logo Loading

Idea Nagrody

Nagroda DziennikarskaŚlad im. bp. Jana Chrapka przyznawana jest za działalność w mediach, która w wybitny sposób przyczyniła się do budowania kultury prawdy, porozumienia i dialogu. „Ślad” to nagroda dziennikarzy dla dziennikarzy i ludzi mediów.

Wyróżnienie ustanowione zostało z inicjatywy środowiska dziennikarskiego i Katolickiej Agencji Informacyjnej. Pomysłodawcą Nagrody był Biskup Jan Chrapek – przyjaciel dziennikarzy, medioznawca, orędownik otwarcia Kościoła na środki społecznego przekazu.

Po raz pierwszy Nagroda „Ślad” wręczona została w 2002 roku – kilka miesięcy po tragicznej śmierci Biskupa Jana Chrapka. – Stworzenie nagrody dziennikarskiej było Jego marzeniem. Tłumaczył, że dobro trzeba uwypuklać i nagłaśniać, bo zło jest krzykliwe. Dobro jest ciche. Musimy je pokazywać, bo ludzie są przede wszystkim dobrzy – mówi siostra Agnieszka Charpek, michalitka, prywatnie rodzona siostra Biskupa.

Kapitułę Nagrody tworzą wybitne osobistości ze świata kultury i mediów, przyjaciele i współpracownicy Biskupa, a także laureaci dotychczasowych edycji. Główną ideą, która przyświeca organizatorom Nagrody, jest promowanie etycznego dziennikarstwa, docenienie profesjonalizmu i dokonań osób działających w szeroko rozumianej sferze mediów.

Taka postawa była szczególnie bliska bp. Janowi Chrapkowi. Jego życie, wierne duchowi ewangelicznej prostoty, przepojone było troską o budowanie pomostów między ludźmi i środowiskami” – zapisano w regulaminie Nagrody.

Takich postaw dziennikarskich bardzo nam potrzeba. Wciąż wierzę, że media mogą wiele uczynić dla zbudowania świata, w którym liczy się dobro, prawda i piękno. I mogą to robić w sposób, który nie polaryzuje, nie buduje murów i zasieków, ale z szacunkiem oraz dla dobra wspólnoty. Ta nagroda ma o tym przypominać i pokazywać takich dziennikarzy

– mówi przewodnicząca Kapituły dr Ewa K. Czaczkowska, laureatka pierwszej edycji Nagrody, dziennikarka, publicystka, historyk i autorka książek.

Prawo do wysuwania kandydatur do Nagrody przysługuje członkom Kapituły, redakcjom prasowym, radiowym, telewizyjnym i internetowym. Zwycięzca otrzymuje statuetkę autorstwa prof. Gustawa Zemły i 10 tys. zł. Rzeźba, która przedstawia dwie otwarte dłonie, utrwalone w geście zbliżenia, symbolizuje gotowość do niesienia pomocy bliźniemu i otwartość na dialog.

Co trzy lata przyznawana jest nagroda specjalna Diamentowy Ślad za całokształt dokonań w sferze mediów, czyli za dorobek publicystyczny i dziennikarski, realizowany w skali całego życia. Po raz pierwszy Diamentowy Ślad został wręczony w 2005 r. W r. 2009 przyznany został Denar – specjalne wyróżnienie za profesjonalne i zgodne z najwyższymi standardami dziennikarskimi przekazywanie i popularyzowanie wiedzy ekonomicznej.