Logo Loading

Sebastian Duda

1975. Doktor teologii, filozof, publicysta. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim oraz religioznawstwo i teologię na Katolickim Uniwersytecie w Lowanium. Członek redakcji „Więzi” i Zespołu Laboratorium „Więzi”. Ekspert Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Wykładowca na podyplomowych studiach gender w Instytucie Badań Literackich PAN. Sformułowany przez niego postulat „II Soboru Trydenckiego” spotkał się z szerokim i pozytywnym przyjęciem w europejskiej debacie teologicznej i zyskał szerokie poparcie wielu środowisk chrześcijańskich. Publikuje regularnie na łamach portalu wiez.pl oraz kwartalnika Więź i w tygodniku „Ale historia”, wcześniej był publicystą tygodnika „Newsweek Polska” i redaktorem „Przeglądu Powszechnego”. Autor książek „Reformacja. Rewolucja Lutra” i „Przesilona wątpliwość”. Autor podcastu „Pomiędzy”. Mieszka w Warszawie.

Poznaj sylwetkę Sebastiana Dudy