Logo Loading

za pięćdziesięcioletnie, twórcze i inspirujące uczestnictwo w debacie o kształcie Kościoła i społeczeństwa

Katolickie czasopismo społeczno-kulturalne wydawane w Warszawie od 1958 r. Pierwotnie miesięcznik, od 2013 r. ukazuje się jako kwartalnik. Pierwszym redaktorem naczelnym pisma był Tadeusz Mazowiecki. Od 2001 r. redakcją kieruje Zbigniew Nosowski.