Logo Loading

za wytrwałość w budowaniu mostów między etyką i polityką; siłę spokoju i mądrość, za zaangażowanie w ruch „Solidarności” i budowanie fundamentów Trzeciej Rzeczypospolitej, za wskazywanie prymatu wartości duchowych na rozdrożach religii i światopoglądów, Polski i Europy

Był pierwszym niekomunistycznym premierem powojennej Polski. Współzałożyciel warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, współtwórca i do 1981 r. redaktor naczelny miesięcznika „Więź”. Pierwszy redaktor naczelny„ Tygodnika Solidarność”. Internowany po ogłoszeniu stanu wojennego, w 1989 r. uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. Po przełomie 1989 r. – od sierpnia 1989 r. do grudnia 1990 r. – premierem RP. W 1995 r. został odznaczony Orderem Orła Białego, jest jednym z głównych autorów Konstytucji RP z 1997 r. Zmarł 28 października 2013 r.