Logo Loading

za niezwykłą energię i wytrwałość w prowadzeniu tygodnika katolickiego, który plasuje się w pierwszej trójce polskich tygodników opiniotwórczych

W latach 2003 – 2018 redaktor naczelny tygodnika „Gość Niedzielny”, od 2018 r. prezes zarządu Fundacji Opoka, powołanej przez Konferencję Episkopatu Polski. Przez cztery lata pracował jako wikariusz w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybniku-Niedobczycach i tam zdobywał doświadczenie dziennikarskie, redagując parafialną gazetę „Serce”. Przez siedem lat był redaktorem naczelnym miesięcznika dla dzieci „Mały Gość Niedzielny”, a potem przez 14 lat kierował redakcją „Gościa Niedzielnego” – oba tytuły znacząco zwiększyły w tym czasie swój nakład, a „Gość Niedzielny” awansował do czołówki najpoczytniejszych tygodników w Polsce.  

Wypowiedź dla KAI, 12 kwietnia 2008 r.

Ks. Marek Gancarczyk: Potrzebna jest większa współpraca mediów katolickich. Jesteśmy częścią jednego Kościoła. Im bardziej będziemy się wzajemnie wspierać i w miarę potrzeby łączyć siły, tym lepiej. Charakterystyką światowego i europejskiego rynku medialnego jest koncentracja pojedynczych podmiotów, co ma prowadzić do obniżenia kosztów bez obniżania jakości. W Kościele w pewien sposób musimy się do tego zjawiska ustosunkować. Ważne jest nieustanne wkładanie wysiłku w to, by media katolickie były profesjonalnie zarządzane. Również konkurencja jest dobra, gdyż wymusza lepszą pracę. Uważam, że prasa katolicka jest w dobrej sytuacji, gdyż nie musi zabiegać o coś, co by ją wyróżniało na rynku. Prasa niekatolicka musi natomiast szukać swojego segmentu odbiorców, a przecież w świecie mediów oryginalność jest najcenniejszą cechą.