Logo Loading

za wnikliwy głos o roli religii w debacie publicznej (zwłaszcza blog w portalu Więź.pl), za mądre poruszanie się po pograniczach wiary i współczesnej kultury

Doktor teologii, publicysta, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Komunikacji Religijnej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Członek redakcji kwartalnika „Więź” i Rady Naukowej Laboratorium „Więzi”. Stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Autor wielu książek, m.in. „Ocalić Boga. Szkice z teologii sekularyzacji”, „Copyright na Jezusa. Język, znak, rytuał między wiarą a niewiarą”, „Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem”,„Emaus. Tajemnice dnia ósmego”.