Logo Loading

za całokształt pracy dziennikarskiej i szczególną umiejętność godzenia pracy dziennikarza z byciem księdzem; szczególnie za łączenie powołań i godzenie z jednej strony nacisków ze strony kościelnej, by nie o wszystkim pisać, z drugiej – dziennikarskiej – pragnienia poznawania i opisywania rzeczywistości

Od 1964 r. związany z „Tygodnikiem Powszechnym”, w latach 1999 – 2011 redaktor naczelny, obecnie Redaktor Senior. Jest członkiem Zgromadzenia Księży Marianów, w latach 1993 – 2000 był generałem zakonu. W 1979 r. Jan Paweł II powierzył mu zorganizowanie w Rzymie polskiego wydania „L’Osservatore Romano”, którym kierował do 1991 r. Opublikował kilkaset artykułów i kilka książek m.in. „Kalendarium życia Karola Wojtyły”, „Vademecum Generała, czyli czego nie robić i co robić, kiedy władza wpadnie ci w ręce”, „Zrozumieć papieża”, „Rozmowy o encyklikach” (z Katarzyną Kolendą-Zaleską).