Logo Loading

za profesjonalizm dziennikarski w trudnym dziele przybliżania problematyki religijnej współczesnemu odbiorcy

Dziennikarka, pisarka, autorka m.in. biografii Prymasa Stefana Wyszyńskiego, bł. ks. Jerzego Popiełuszki i św. Faustyny Kowalskiej. Czterokrotna laureatka Feniksa – nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Doktor historii i nauczyciel akademicki. Wykłada w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jest także pracownikiem naukowym w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Przez ponad 20 lat na łamach dziennika „Rzeczpospolita” opublikowała kilka tysięcy artykułów poświęconych Kościołowi i religii. Jest założycielką Fundacji Areopag XXI i współtwórczynią Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Kino z Duszą”. W 2019 roku ukazała się najnowsza książka Ewy K. Czaczkowskiej: „Mistyczki. Historia kobiet wybranych”.

Fragment wywiadu dla KAI, 26 stycznia 2002 r.

Co Pani osobiście daje zajmowanie się problematyką religijną i kontakty z ludźmi Kościoła?
Ewa K. Czaczkowska: Przede wszystkim czuję, że robię to, co robić powinnam. Wcześniej zajmowałam się dziennikarstwem politycznym i w pewnym momencie zaczęłam odczuwać bezsens tej pracy. Przeprowadzanie analiz politycznych może być niezwykle fascynujące, ale dla mnie codzienne opisywanie tego, co powiedział jeden polityk, by następnego dnia relacjonować, co odpowiedział mu inny, stało się jałowe i intelektualnie, i duchowo. 
Zbieranie informacji jest teraz trudniejsze, ale w zamian otrzymuję nieskończenie więcej – spotykam bardzo ciekawych ludźmi – wybitnych teologów, intelektualistów, ludzi bardzo głębokich, o niezwykłej wrażliwości duchowej. Oni nawet nie zdają sobie sprawy jak wiele czerpię z tych rozmów dla siebie. Możliwość rozmowy z tak niezwykłymi ludźmi traktuję jako ogromny przywilej. Te spotkania zmuszają mnie też do ciągłego czytania, rozwoju i poszukiwań.